"ทรงไทย - นานานานานา [official lyrics audio]" "ทรงไทย - นานานานานา [official lyrics audio]" official video "ทรงไทย - นานานานานา [official lyrics audio]" live "ทรงไทย - นานานานานา [official lyrics audio]" cover "พูดไม่ได้สักที - yes’sir days【official mv】" "พูดไม่ได้สักที - yes’sir days【official mv】" official video "พูดไม่ได้สักที - yes’sir days【official mv】" live "พูดไม่ได้สักที - yes’sir days【official mv】" cover "แล้วแต่ใจเธอ - num kala「official mv」" "แล้วแต่ใจเธอ - num kala「official mv」" official video "แล้วแต่ใจเธอ - num kala「official mv」" live "แล้วแต่ใจเธอ - num kala「official mv」" cover "ไม่จริงใจ - slow สโลว์ 【 audio 】" "ไม่จริงใจ - slow สโลว์ 【 audio 】" official video "ไม่จริงใจ - slow สโลว์ 【 audio 】" live "ไม่จริงใจ - slow สโลว์ 【 audio 】" cover "กลับไม่ได้ไปไม่ถึง - cover by หนอยแน่ the voice (audio)" "กลับไม่ได้ไปไม่ถึง - cover by หนอยแน่ the voice (audio)" official video "กลับไม่ได้ไปไม่ถึง - cover by หนอยแน่ the voice (audio)" live "กลับไม่ได้ไปไม่ถึง - cover by หนอยแน่ the voice (audio)" cover